Przeczytaj tekst 1 i 2 w zadaniach 1 3 z podanych odpowiedzi

Pobierz

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przywiozła kubeczek dla Oskara, a dla mamy chustkę.. Ćwiczenie 5b /99Strona 6 z 14 Zadanie 7.. Zakreśl literę A, B lub C.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Zadanie 7.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 10 z 17 Zadanie 10.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. 1.adng112767 10 rozwiązanych zadań.. 1 Przeczytaj tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. i gramatycznie poprawny tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Chodziła z przewodnikiem po górskich szlakach.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zadanie 7 (0 -4 pkt.). W zadaniach 11.1-11.4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.. Zadania 7.2., 7.3. i 7.4. znajdują się na następnych stronach.2 teksty, 12 zadań z odpowiedziami i wyjaśnieniami.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Zakreśl jedną z liter A,B lub CMJA-1P Strona 5 z 13 Zadanie 5.. Przeczytaj teksty 1i 2. w zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, godną z treścią tekstów.. Zakres literą A,B Albo C. Question from @Minnie26251 - Szkoła podstawowa - Język angielskiStrona 2 z 11 Przeczytaj tekst "Ze słowników" i wykonaj zadania 1.-3. wolontariusz - osoba pracująca gdzieś dobrowolnie, bezpłatnie, np.: opiekująca się nieule-czalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

The text was written by a person whoPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. 3.2.Wiązka 1.. Wybierz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Była na wycieczce w Krakowie, zwiedziła Smocza Jamę.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny.. (0-6) Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zestaw egzaminacyjny zawiera 23 zadania.. Zakreśl literę A, B lub C.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane ze sportem.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Zadanie 6 (0 -3 .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane ze sportem..

Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Pielęgnowała róże w ogródku i obserwowała, jak dojrzewa zboże.. zU u peł ni jd al og.W szw kż ąę ( 61- 3) b rc yf mt, ć ó i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zdaniach 2.1 - 2.3.. W czasie wakacji Pola była u babci w górach.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Linda 7.1.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Praca ta nie dotyczy związków rodzinnych, koleżeńskich i przyjacielskich.1 Test nr 1 kl. 3.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Ćwiczenie 5a /99.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B albo C.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

(0-4) Przeczytaj teksty.. Zadanie 7.. CKE - zestawy zadań powtórkowych, 18 marca 2020 (dzień 3).W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH Instrukcja dla ucznia 1.. Wybierz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub .MJA-1P Strona 5 z 13 Zadanie 5.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.. C .Zadanie 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Zadanie 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt