Sprawozdanie z pracy zespołu nauczania zintegrowanego

Pobierz

J.Olszewska czerwiec 2012 Lubin,dnia 14 09.2012 roku.W roku szkolnym 2017/2018 zespół nauczycieli zebrał się pięć razy.. Przygotowywanie dokumentacji szkolnej.. Marianna Truszkowska.. w instytucjonalnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.. Doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie wiadomości poprzez udział.. Konkursy III.. Spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Spotkanie w dn. 14.09.2012 r. 1.Sprawozdanie zostało opracowane na posiedzeniu zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego.. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią - Zaplanowanie wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem dzieci w szkole, a przede wszystkim dzieci 7 - letnich.. w dniu 22 czerwca 2010 w składzie: wicedyrektor Alicja Nehring, wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia zintegrowanego, zespół pomocy psychologicznejokreślenie roli zespołu kształcenia zintegrowanego w mierzeniu jakości pracy szkoły, ustalenie terminów spotkań w uzgodnieniu z członkami zespołu.. · Omawianie zagadnień, z opanowaniem których uczniowie mają trudności.. Tego dnia zespól nauczycieli opracował też roczny plan pracy, przedstawiono też oferty szkoleniowe PCE i PPP w Wołowie.. - Brałam udział w zebraniach zespołu nauczania zintegrowanego pełniąc obowiązki przewodniczącej.. 4.Przygotowanie :Sprawozdanie z działalności Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego w I SSP w Kielcach, Zgodnie z założeniami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 20112012 w I semestrze zostały zrealizowane następujące cele: I..

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczania zintegrowanego.

Techniki multimedialne w edukacji.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. Prezentacja: Forum: Prezentacja nieoficjalna: Zmiana prezentacji: Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela nauczania zintegrowanego.. · Wspólne omawianie i rozstrzyganie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Przewodnicząca: Jolanta Olszewska.. Armii Krajowej w Trzciannie, w roku szkolnym 2006/2007.. ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU, aktywne uczestnictwo w pracach zespołu, wykonywanie zadań przydzielonych przez przewodniczącego zespołu, dokonywanie samooceny i diagnozy własnych potrzeb i możliwości,Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli zajęć rewalidacyjno - wychowawczych za I semestr roku szkolnego 2014/2015.. I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. Tematyka spotkań: 1.Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. Armii Krajowej w Trzciannie, w roku szkolnym 2006/2007.. IX - XNa ostatnim spotkaniu zespołu dokonano analizy pracy w minionym roku szkolnym i sformułowano następujące wnioski: -należy organizować więcej konkursów w klasach I-III, -prowadzić działania związane z pedagogizacją rodziców, -ustawiczna praca nad poprawą dyscypliny uczniów podczas akademii szkolnych, -większa współpraca ze środowiskiem lokalnym.-Zacieśnić współpracę zespołu kształcenia zintegrowanego i nauczycieli klas IV- VI w celu opracowania wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły, -Bardziej zmotywować do pracy uczniów, którzy osiągają średnie wyniki..

Odpowiedzialni : nauczyciele nauczania zintegrowanego.

- Uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej.. Renata Zmitrowicz.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką .mianowanego.. Opracowanie planu działań wychowawczych, tworzenie i modyfikowanie planów pracy w oparciu o podstawę programową.. Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. · Obserwacja lekcji koleżeńskich.Plik Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania.doc na koncie użytkownika barabell • folder sprawozdania,podsumowania • Data dodania: 21 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Title: Author: 1 Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 2/2/2017 7:37:49 AM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3)Startuj z nami!. Na pierwszym spotkaniu wybrano przewodniczącego zespołu nauczycieli.. Termin : cały rok .NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO.. Na drugim spotkaniu nastąpiła analiza opinii i orzeczeń PP-P w Wołowie.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. Kształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do nauki.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1500 razy.. - Wyszukiwanie informacji dotyczących pracy szkoły na stronach internetowych..

Opracowanie planu pracy.

- Omawianie problemów wychowawczych z uczniami.. Termin : wrzesień.. Opracowała: Anna Kamińska,1.. Rok szkolny 2011 / 2012. poprzez udział w konkursach, akademiach itp.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. Tematyka spotkań: 1.pracy z wykorzystaniem komputera.. praca, nauka, rozrywka.. Nauka: Uczelnie: Mój profil/Znajomi .. - Zapoznałam się z systemem oceniania, który był dla mnie podstawą w ocenianiu osiągnięć uczniów z mojego przedmiotu, tj. nauczania zintegrowanego.. Inne działania, I.. · Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.. Analiza wyników testów sprawdzających umiejętności uczniów kl III Opracowanie planu doskonalącego wiadomości i umiejętności uczniów.. cały rok Sprawozdanie z pracy Zespołu Samokształceniowego, wnioski do dalszej pracy.. Scenariusz zajęć dla nauczycieli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt